Startsidan

Klubbens historia

Reportage

Tävlingskalender

Styrelse

Medlemsinformation

Miljöpolicy

Medlemsansökan

Länkar

WebMaster

BMS © 2018


Årsmöte 2018
Årsmötet hölls stadgeenligt i Mars.

Lars-Göran omvaldes som ordförande. Till ny ledamod i styrelsen valdes Johannes Paulsson. Kassör och sekreterare kvarstår från föregående år.


Tidningsartikel om BMS- tävling

Läs artikeln om våran Apriltävling 2008.