Startsidan

Klubbens historia

Reportage

Tävlingskalender

Styrelse

Miljöpolicy

Medlemsansökan

Länkar

WebMaster

BMS © 2018

Miljöpolicy

Vid årsmötet den 3/3 2008 antogs följande miljöpolicy för Bromma Motorsällskap:


Det är allas vårt ansvar att vår klubb i sin verksamhet visar störtsta respekt för vår gemensamma miljö. Vi skall alltid i möjligaste mån tänka "minsta miljöpåverkan" vid och kring klubbens aktiviteter.

Vi strävar efter att minska klubbens pappersförbrukning till ett minimum genom att endast ha kallelse till årsmöte och protokoll för arkivering på papper.
All övrig information i klubben som medlemsblad och kallelser till möten och aktiviteter kommer att ske med E-post där så är möjligt.

Vi kommer att arbeta för att öka miljömedvetenheten hos klubbens medlemmar genom uppdaterad information på möten och via medlemsbladen.

Bromma Motorsällskap bygger sin miljöpolicy på Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy.


Miljöansvarig för klubben utses av styrelsen vid vid varje aktivitet som kräver en sådan


Bromma MS har under 2008 ansökt om och erhållit RF:s miljöcertifiering på Bronsnivå.