Startsidan

Klubbens historia

Reportage

Styrelse

Medlemsinformation

Miljöpolicy

Medlemsansökan

Länkar

WebMaster

BMS © 2018

Styrelsen

Sällskapets styrelse: styrelsen@bromma-ms.se

Ordförande:
Lars-Göran Palm  
ordforande@bromma-ms.se

Vice Ordförande:
Johannes Paulsson  
vice@bromma-ms.se

Sekreterare:
Lars Stahre
sekreterare@bromma-ms.se

Kassör:
Lars Stenberg
kassor@bromma-ms.se

 


Sällskapets adress:
BROMMA MOTORSÄLLSKAP
c/o Lars-Göran Palm
Ankdammsgatan 33
171 67 Solna

e-post: bms@bromma-ms.se
Postgiro: 257340-0